Telefonen öppnar dörrar

När du känner dig grå är det viktigt att kommunicera. Om du inte har några drömmar kvar så är telefonen underbar. Du behöver inte ens öppna munnen, det räcker med ett klick. Det kan vara en söt katt, eller ett hjärta, som plötsligt är på väg till en annan människa. Visst blir det tjatigt om människor inte får träffa varandra och tala person till person, men det är likafullt effektivt att uttrycka sin känslor med en emoji eller en dekal. Kan man missförstå en grå katt som åker på en skateboard? Knappast.

Jobb och privatliv

Under ett telefonsamtal kan slammer från maskiner, eller oljud från trafiken störa kommunikationen. Då är det bättre att spara på krutet tills man sitter i soffan. De kan också vara stressande att blanda jobbsamtal med privatsamtal. Om du vill vara säker på att nå fram till en firma eller en privatperson i ett ärende, kan du använda dig av delgivningsföretag, vars expertis är att komma i kontakt med gäldenärer. Om du använder samma reserverade tonfall som du använder på jobbet när du pratar med din sambo så blir samtalet inte särskilt givande. Alla människor har inte multikapacitet. De flesta människor vill separera på privat liv och yrkesliv.

Att texta är billigt

I Sydamerika, Asien och Afrika kommunicerar man oftare via textmeddelanden än via telefonsamtal. I realiteten har textning, dekaler och bilddelning blivit en av telefonens viktigaste funktioner och du kan nås i princip var och närsomhelst på dygnet. Kostnaden för att ringa var tidigare hög i många länder. men med nya hjälpmedel som WhatsApp, och Skype har situationen förändrats till det bättre. Det är ingen tvekan om att tjänster som snapchat skapat möjligheter för människor att skaffa sig tillfälliga kontakter på ett sätt som inte existerat tidigare.

Telefonen öppnar dörrar
Rulla till toppen
zakra