Snabbtelefoner

En snabbtelefon är en telefon med högtalare som är ansluten till internet, men inte via det publika telefonnätet. Ofta använder man snabbtelefoner om man ska ha en flervägskommunikation, och det kan gälla mellan olika rum i en och samma byggnad eller i olika byggnader. Det kan då till exempel gälla mellan bostad och arbetsplats. Signalerna som går från den en snabbtelefon till den andra skickas antingen genom det reguljära elnätet eller genom en kabel. Du behöver inget tillstånd, kort och heller speciellt abonnemang för att använda snabbtelefoner. Telefonerna brukar vara stationära och placerade på ett bord eller vara fastmonterade på en vägg.

Man köper telefonerna i par och de brukar vara identiska. Det går även att köpa till flera telefoner och ansluta dem också. Det vanligaste är att telefonerna har tre stycken knappar. En knapp skickar ut ringsignaler till den andra snabbtelefonen, eller om man kopplat ihop flera, så går även signalerna dit också. En annan knapp använder man för att kunna prata, och den brukar man oftast få hålla in när man pratar. Den tredje och sista knappen är en auto-/låsknapp och det innebär att man kan prata direkt ut, och inte behöva hålla in knappen som finns för detta ändamål. Man kan också sända genom andra kanaler, man bestämmer vilka snabbtelefoner man vill kontakta, men de måste finnas i samma kontaktnät. Många småbarnsfamiljer har en snabbtelefon som elektronisk barnvakt, det är lätt och smidigt att ha en telefon i barnets rum och en där man själv vistas. Då hör man direkt om barnet börjar gråta eller om det kommer något annat ljud från barnrummet som inte hör hemma där. Om man inte kan närvara i ett sammanträde, kan man konversera med sina kollegor som befinner sig i ett sammanträdesrum, från sitt arbetsrum.

Hur signalerna sänds

De signaler som sänds mellan snabbtelefonerna sker via elnätet, så man måste vara ansluten till samma elcentral. Det gör att räckvidden begränsas, så det går alltså inte att använda snabbtelefoner mellan andra byggnader. Det var väldigt populärt att köpa dessa snabbtelefoner ända fram till 2000-talet, och de såldes hos de flesta teknikaffärer. Nu när mobiltelefonen finns och andra elektroniska former som man kan använda för att ha koll på sina barn är dessa snabbtelefoner inte särskilt vanliga mer.

Snabbtelefoner
Rulla till toppen
zakra