Använd din telefon för fastighetsförvaltning

Dagens telefoner är kraftfulla verktyg som kan användas till en rad olika ändamål för att förenkla vardagen. Inte minst är dagens telefoner ideala att använda för fastighetsförvaltning. Alla som arbetar inom fastighetsförvaltning vet att detta är konkurrenskraftig bransch som kräver ett brett spektrum av färdigheter. Den goda nyheten är att den tekniska utvecklingen gör fastighetsförvaltning allt enklare och smidigare. Nya lösningar för appar, programvara och tjänster utvecklas som gör allt lättare. Se bara på Nabo som är en av Sveriges ledande fastighetsförvaltare som erbjuder förvaltningstjänster åt bostadsrättsföreningar. Eftersom deras mobilanpassade förvaltningstjänst är full med smarta funktioner är det föga förvånande att de formar framtidens förvaltning och boendetjänster.

Det är alltid bra att besitta vissa kompetenser för att bli en effektiv fastighetsförvaltare. Här presenteras därför några grundläggande kärnkompetenser för att lyckas med jobbet och säkerställa en framgångsrik fastighetsförvaltning, vilka är:

  • Vara positiv och proaktiv.
  • Behärska nya tekniska verktyg.
  • Besitta organisatoriska färdigheter.
  • Ha en kundserviceorienterad inriktning.
  • Annonsera och bedriva marknadsföring.

I dagens fartfyllda samhälle är dessa kompetenser tillsammans med din telefon en oslagbar kombination. Fortsätt läsa för att se närmare på dessa grundläggande kompetenser som varje fastighetsförvaltare behöver känna till.

Topp 5 kompetenser för fastighetsförvaltare

1. Vara positiv och proaktiv. En positiv attityd och proaktiv hållning är nyckeln för att hantera dagliga ärenden som fastighetsförvaltare. Det gör att du så långt det går undviker onödiga problem. Du kommer inte bara undvika tvister utan också hålla dig lugn när marknaden är instabil och osäker. Att vara proaktiv innebär bland annat att skicka ut enkäter och att i god tid påminna hyresgäster om viktiga händelser. Vidare innebär denna hållning att förutse problem innan de uppstår. Med tanke på att praktiskt taget alla använder telefon kan du ta hjälp av telefonen för dessa ärenden.

2. Behärska nya tekniska verktyg. Även om du behärskar din telefon och stereoanläggning så är inte alltid detta tillräckligt. Kom ihåg att branschen i rask takt blir allt mer digitaliserad. Digitala verktyg som Nabo tar snabbt över marknaden för fastighetsförvaltning eftersom det underlättar och förenklar med en rad smarta funktioner. Du förväntas vara tekniskt kunnig så håll dig därför aktualiserad om vilka tekniska trender som finns där ute. Uppdatera din telefon med jämna mellanrum med nya appar och verktyg för att sköta din fastighetsförvaltning.

3. Besitta organisatoriska färdigheter. Organisationsfärdigheter innebär att ha förmågan att kunna hålla många bollar i luften. Detta är en av de viktigaste färdigheterna inom fastighetsförvaltning som hjälper dig att effektivisera arbetet. I själva verket är det ett måste för att lyckas hantera alla oväntade problem som kan uppstå. Med moderna lösningar i likhet med Nabo kan fastighetsförvaltare numera bedriva effektivt organisatoriskt arbete. Nabo ger nämligen en god överblick av ekonomiska, juridiska, praktiska och tekniska frågor.

4. Ha en kundserviceorienterad inriktning. Som fastighetsförvaltare är en avgörande egenskap att vara kundserviceorienterad eftersom du betjänar de boende. Detta innebär att vara tillgänglig via telefon och besvara kunders frågor och funderingar.

5. Annonsera och bedriva marknadsföring. Ännu en viktig kompetens som kan vara mindre självklar än de andra är marknadsföring. Numera kan du komma långt med hjälpa av sociala medier och din telefon.

Använd din telefon för fastighetsförvaltning
Rulla till toppen
zakra